ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-11-28

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย