[1]
อภิเดช ห. และ อัศวกุลชัย ส., “การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวัดสมรรถภาพการกระโดดแนวดิ่ง”, jait.ssru, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 37–46, ธ.ค. 2023.