(1)
มีประสาท ธ.; ศรีราจันทร์ ณ. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการศึกษา. jait.ssru 2023, 4, 59-73.