[1]
อภิเดช ห. และ อัศวกุลชัย ส. 2023. การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการวัดสมรรถภาพการกระโดดแนวดิ่ง. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี . 4, 2 (ธ.ค. 2023), 37–46.