[1]
เหลืองอร่าม น., รักยิ้ม ภ. และ ศรีม่วง ส. 2023. การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี . 4, 1 (มิ.ย. 2023), 33–43.