[1]
เกิดโต ก., แย้มชื่น ช. และ ชัยวรรณธรรม ส. 2023. การพัฒนาต้นแบบระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี . 4, 1 (มิ.ย. 2023), 1–15.