[1]
มีประสาท ธ. และ ศรีราจันทร์ ณ. 2023. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการจัดการข้อมูลพฤติกรรมของนักศึกษาระหว่างการศึกษา. วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี . 4, 1 (มิ.ย. 2023), 59–73.